Herziene EFSA richtsnoer voor de risicobeoordeling voor bijen gepubliceerd

07/06/2023

Op 11 mei 2023 publiceerde de European Food Safety Authority (EFSA) een herziene versie van zijn richtsnoer voor de beoordeling van het risico voor honingbijen, hommels en solitaire bijen volgend op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie over dit herziene richtsnoer en het proces dat aan de publicatie van dit document voorafging, is terug te vinden op de website van EFSA. Daar kan ook worden ingeschreven voor een infosessie over dit richtsnoer die doorgaat op dinsdag 13 juni (inschrijven kan tot en met 9 juni).

Alvorens dit nieuwe richtsnoer ook in de praktijk bij de evaluatie voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gebruikt, moeten eerst nog een aantal stappen doorlopen worden door de Europese Commissie en in het Permanent Comité voor de voedselketen en de dier   gezondheid. Eerst en vooral is een aanpassing nodig van de Uniforme Beginselen voor de evaluatie en toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EU) Nr. 546/2011) en de gegevensvereisten voor werkzame stoffen  (Verordening (EU) Nr. 283/2013) en gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EU) Nr. 284/2013). Pas nadien plant de Europese Commissie een implementatie van dit richtsnoer  .

Verwacht wordt dat dit proces nog ongeveer een jaar zal duren. De lengte van deze periode is deels te wijten aan de procedure die bepaalt dat het Europese parlement ruim de tijd moet krijgen om deze aanpassingen van de Uniforme Beginselen en gegevensvereisten te kunnen bestuderen. Wanneer dit richtsnoer wordt aangenomen zal het nodig zijn ook een datum te bepalen vanaf wanneer dit richtsnoer zal moeten toegepast worden. Door de noodzaak om gegevens te leveren die voordien niet nodig waren is het niet mogelijk om dit document onmiddellijk toe te passen, aangezien aanvragers niet in staat zouden zijn om conforme dossiers in te dienen. Deze periode tussen het aannemen en het van kracht worden van dit nieuwe richtsnoer zal zo kort mogelijk worden gehouden. Eens meer bekend is over de exacte datum van implementatie van het herziene richtsnoer, zal hierover verder gecommuniceerd worden.

Deel deze pagina