Vrijwillige intrekking van de toelatingen van RIPELOCK PROACTIVATORS, RIPELOCK SOLUTION en RIPELOCK TABS 2.0

12/06/2023

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • RIPELOCK PROACTIVATORS (10417P/B – 922,66 g/kg natriumwaterstofcarbonaat)
  • RIPELOCK SOLUTION (10416P/B – 103,78 g/l citroenzuur)
  • RIPELOCK TABS 2.0 (10418P/B – 20 g/kg 1-methylcyclopropeen)

worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/11/2024.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/05/2023.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 30/11/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/11/2024.

Deel deze pagina