Nieuws

22/11/2023

In 2024 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

08/11/2023

Op Europees vlak werd beslist dat de goedkeuringen voor een aantal werkzame stoffen voor minstens 12 maanden administratief verlengd zullen worden.

20/10/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel REVYTREX (24963P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

18/10/2023

De toelating van het middel CANTUS GOLD (10468P/B) wordt ingetrokken.

18/10/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel CHLORTOLURON 500 SC (1311P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

03/10/2023

De verneveling van het middel BIOX-M (9750P/B) is al toegelaten als kiemremmer voor heetverneveling in opgeslagen aardappelen, maar wordt nu tijdelijk ook toegelaten voor koudverneveling in opgeslagen aardappelen voor een termijn van 120 dagen vanaf 1/11/2023 tot en met 28/02/2024.

18/09/2023

De toelating van het middel VOTIVO (10936P/B) wordt niet verlengd.

18/09/2023

De toelating van het middel REQUIEM PRIME (10882P/B) wordt niet verlengd.

18/09/2023

De toelating van het middel NEXIDE (10110P/B) wordt niet verlengd.

12/09/2023

Op Europees vlak werd beslist dat de goedkeuringen voor een aantal werkzame stoffen voor minstens 15 maanden administratief verlengd zullen worden.