Nieuws - Gewasbescherming

19/05/2020

De middelen CLOSER (10752P/B) en SEQUOIA (11032P/B) zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 25/05/2020 tot en met 21/09/2020.

19/05/2020

Het middel SPOTLIGHT PLUS is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

13/05/2020

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen CAPTABELLOS (1115P/P) en BELOMORPH (1073P/P) wordt bij uitzondering opnieuw toegelaten.

11/05/2020

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van sedaxaan op Europees niveau impliceert de wijziging van een toepassing van een gewasbeschermingsmiddel op basis van deze werkzame stof.

07/05/2020

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van tau-fluvalinaat op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

04/05/2020

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel LENTAGRAN 45 WP (7911P/B) in prei (zaaibed), asperge (onder bescherming) en kruidenteelt werd ingetrokken.

30/04/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel VSM TRIFLOXYSTROBINE (1169P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/04/2020

De vergunningen voor parallelhandel van een aantal gewasbeschermingsmiddelen worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/04/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel VSM CYPRODINIL 37,5% + FLUDIOXONIL 25% (1171P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/04/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel PENCONABEL (1135P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.