Nieuws - Gewasbescherming

18/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel MOVENTO 100 SC (1361P/P) wordt vervroegd ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

18/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel MOONA DUO (1282P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

12/12/2023

Diverse teelten werden ingetrokken van de toelatingen van de middelen FLINT (1199P/P), FLINT 50 WG (9144P/B), INTER TRIFLE (25135P/P) en VSM TRIFLO (24097P/P).

12/12/2023

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van triflusulfuron-methyl worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

11/12/2023

De toelatingen van de middelen op basis van metiram worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

11/12/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel LAUDIS (997P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

11/12/2023

De toelating van het middel UPTON (11053P/B) wordt niet verlengd.

22/11/2023

In 2024 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

08/11/2023

Op Europees vlak werd beslist dat de goedkeuringen voor een aantal werkzame stoffen voor minstens 12 maanden administratief verlengd zullen worden.

20/10/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel REVYTREX (24963P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.