Nieuws - Gewasbescherming

09/03/2023

De middelen AMIPRID SG, ANTILOP SG, ATTA-SYSTO 20 SG, GAZELLE SG, INSYST, INTER APRID SG, MIPRID, MOSPILAN SG en ORIX 20 SG zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten vanaf 17/03/2023 tot en met 14/07/2023.

08/03/2023

De toelating van het middel BONALAN (7186P/B) wordt niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

01/03/2023

De verneveling van het middel BIOX-M (9750P/B) is al toegelaten als kiemremmer voor heetverneveling in opgeslagen aardappelen, maar wordt nu tijdelijk ook toegelaten voor koudverneveling voor een termijn van 120 dagen vanaf 1/03/2023 tot en met 28/06/2023.

28/02/2023

In 2019 werd een charter opgesteld tussen overheid en industrie om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit resulteert nu in concrete emissiereductieplannen voor terbuthylazine, flufenacet en metazachloor.

28/02/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel ABAROLD 18 EC (1281P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/02/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel MERPAN 80 WG (1089P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

21/02/2023

De middelen BATAVIA (11006P/B), MOVENTO (1131P/P), MOVENTO 100 SC (1361P/P), MOVENTO 100 SC (9797P/B) en VSM SPIROTETRAMAT (1292P/P) zijn toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in suiker- en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 17/03/2023 tot en met 14/07/2023.

21/02/2023

Het middel TUTAVIR is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2023 tot en met 12/07/2023.

21/02/2023

Het additief BUFFER PROTECT is toegelaten voor gebruik als additief in menging met BLOSSOM PROTECT (9910P/B) in pitvruchten (appel, peer, kweepeer) en sierbomen en -heesters voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2023 tot en met 28/06/2023.

21/02/2023

De middelen INTER AVANTA (1369P/P), SIVANTO PRIME (10855P/B), RIAMBA (11176P/B), VSM PRIME (1387P/P) en VSM PRIME (24631P/P) zijn toegelaten voor gebruik tegen perenbladvlo in peren vanaf 01/03/2023 tot en met 01/05/2023.