Nieuws - Gewasbescherming

03/12/2018

Het uitzaaien van suikerbietzaden gecoat met CRUISER 600 FS of PONCHO BETA wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/02/2019 tot en met 14/06/2019.

03/12/2018

Het uitzaaien van wortelzaden gecoat met CRUISER wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2019 tot en met 12/07/2019.

03/12/2018

Het uitzaaien van zaaizaden van sla- en andijviesoorten gecoat met CRUISER wordt toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2019 tot en met 12/08/2019.

03/12/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PLENUM op basis van pymetrozine wordt ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

03/12/2018

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van diquat worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

03/12/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van triflumizool op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

27/11/2018

Op 26 januari 2019 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stoffen gamma-cyhalothrin en lambda-cyhalothrin. Dit impliceert wijzigingen voor een aantal gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stoffen.

23/11/2018

De toelating van PYCHLOREX GARDEN (10102G/B) en de vergunning voor parallelhandel van SOL-INSECT (1060G/P) werden geschorst met ingang van 23 november 2018. Deze producten mogen niet meer worden verkocht of toegepast.

 

08/11/2018

De verkoop van synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik is verboden vanaf 31/12/2018. Het gebruik van deze selectieve herbiciden zal tot 31/12/2019 toegelaten blijven.

24/10/2018

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen MOVENTO (1131P/P) en MOVENTO 100 SC (9797P/B) is niet meer toegelaten in een aantal teelten onder bescherming sinds 15/10/2018.