Nieuws - Gewasbescherming

17/12/2020

De toelating van het middel op basis van diflubenzuron wordt ingetrokken naar aanleiding van het einde van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees vlak.

17/12/2020

De toelating van het middel GAUCHO 70 WS (8330P/B) wordt ingetrokken.

17/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel CLOPYREX 100 SL (1238P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel INTERSPOR (984P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel VSM ZWAVEL 80 WG (1210P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

De vergunningen voor parallelhandel van de middelen DELAN PRO (1192P/P) en MATRAQ PRO (1200P/P) worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

Een aantal vergunningen voor parallelhandel wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/12/2020

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van bromoxynil worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

15/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel FANATYL (1127P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

15/12/2020

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiofanaat-methyl worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.