Nieuws - Gewasbescherming

03/05/2019

De middelen TEPPEKI (9526P/B) en FLONICABEL (1109P/P) zijn toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 03/05/2019 tot en met 31/08/2019.

02/05/2019

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen ALLITRON WG (9082P/B) en MITRON WG (9083P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

30/04/2019

Het middel EXIREL is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in diverse teelten vanaf 01/06/2019 tot en met 28/09/2019.

29/04/2019

De lijst van driftreducerende doppen werd recent geüpdatet. Hierbij werden enkele nieuwe spuitdoppen aan de lijst toegevoegd, maar het driftreducerend vermogen van een aantal reeds toegelaten doppen werd verlaagd. Voor deze doppen geldt een overgangsperiode van 3 jaar.

18/04/2019

Tijdens de vernieuwing van de goedkeuring van methoxyfenozide op Europees vlak werd vastgesteld dat het gebruik moet worden beperkt om deze werkzame stof op een veilige manier te kunnen gebruiken. Daarom worden de huidige toelatingen beperkt tot gebruik onder bescherming.

16/04/2019

De toelating van het middel CYMOXANIL 45% WG (9538P/B) wordt ingetrokken.

16/04/2019

De toelating van het middel ROCKET (9939P/B) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof triflumizool op Europees niveau.

16/04/2019

De toelating van het middel ENVIDOR (9409P/B) en de vergunning voor parallelhandel voor het middel ENVIDOR 240 SC (9409P/B) worden ingetrokken.

15/04/2019

De toelating van het middel TRIGARD (8198P/B) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof cyromazin op Europees niveau.

12/04/2019

De toelating van het middel CRUISER (9335P/B) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof thiamethoxam op Europees niveau.