Vrijwillige intrekking van de vergunning van INTER CAPTAN WG

07/06/2023

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTER CAPTAN WG (1377P/P – 80% captan) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2025.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/07/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/01/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/01/2025.

Deel deze pagina