Nieuws - Gewasbescherming

15/05/2023

Bij behandelingen met gewasbeschermingsmiddelen vóór het planten en na de oogst moet de geldende gewestelijke wetgeving rond het beheer van effluenten die gewasbeschermingsmiddelen bevatten worden nageleefd om de risico’s van lozing in het milieu te beperken. Dit zal voortaan worden vermeld worden op de etiketten van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

09/05/2023

Het middel MINECTO ONE (11119P/B) op basis van cyantraniliprole is toegelaten voor gebruik tegen aspergekevers, koolvlieg, mineervliegen, preivlieg/uienvlieg, trips en wortelvlieg in diverse teelten in open lucht vanaf 10/05/2023 tot en met 31/07/2023.

09/05/2023

De toelating van het middel ANTI-SCHUIM/ANTI-MOUSSE (10118P/B) wordt niet verlengd op vraag van de toelatingshouder.

09/05/2023

De toelating van het middel VYDATE 10 G (6591P/B) wordt niet verlengd.

08/05/2023

De middelen BENEVIA (10762P/B) en CYANPRO (1373P/P) zijn toegelaten voor gebruik in open lucht tegen aspergekevers, Drosophila suzukii, koolvlieg, mineervliegen, trips, uienvlieg en wortelvlieg in diverse teelten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2023 tot en met 28/09/2023.

02/05/2023

De middelen AMIPRID SG, ANTILOP SG, ATTA-SYSTO 20 SG, GAZELLE SG, INSYST, INTER APRID SG, MIPRID, MOSPILAN SG en ORIX 20 SG zijn toegelaten tegen peerluis phylloxera in perenbomen vanaf 01/05/2023 tot en met 30/06/2023.

28/04/2023

De middelen ATTA-FLURON (1316P/P), CHIKARA (9249P/B), FLAZA 25 (1248P/P), FLAZELCO (1212P/P), FLAZELCO (29682P/P), HINOKI (10954P/B) en VALDOR SOLO (11096P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 26/04/2023 tot en met 23/08/2023.

25/04/2023

De middelen HERBI PRESS PRO (10822P/B), KALIPE (10653P/B), KATOUN GOLD (10628P/B), MOSS-PRESS PRO (10652P/B) en REDIALO (10654P/B) zijn toegelaten op spoorwegen voor gebruik tegen eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2023 tot en met 28/08/2023.

24/04/2023

De vergunning voor parallelhandel van het middel DEXTER (24832P/P) wordt ingetrokken naar aanleiding van de intrekking van de toelating van het referentieproduct FLAME (10281P/B).

18/04/2023

De herziening van de maximale residulimieten van cycloxydim op Europees niveau impliceert de wijziging van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel FOCUS PLUS (8905P/B) op basis van deze werkzame stof.