Producten op basis van cypermethrin tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en ritnaalden in kolen en witloofwortelteelt

28/03/2024

Het gewasbeschermingsmiddel SHERPA 0.8GR (10104P/B – 8 g/kg cypermethrin) is  toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg en ritnaalden in bloemkool, broccoli, sluitkool, spruitkool, Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna, boerenkool en witloofwortelteelt vanaf 01/04/2024 tot en met 29/07/2024.

Het gewasbeschermingsmiddel INTERCYP 0.8GR (1333P/P – 8 g/kg cypermethrin) is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg en ritnaalden in bloemkool, broccoli, sluitkool, spruitkool, Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna, boerenkool en witloofwortelteelt met volgende beperkingen:

  • Het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder zijn niet meer toegelaten
  • Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn niet meer toegelaten
  • Het gebruik is toegelaten vanaf 01/04/2024 tot en met 30/04/2024.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina