Producten op basis van spirotetramat tijdelijk toegelaten in suiker- en voederbieten tegen bladluizen

27/03/2024

De onderstaande gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten voor gebruik in suikerbieten sucrières en voederbietentegen bladluizen voor een termijn van 120 dagen met de volgende beperkingen:

Voor de middelen

  • BATAVIA (11006P/B – 100 g/l spirotetramat)
  • MOVENTO 100 SC (9797P/B – 100 g/l spirotetramat)
  • SPIROMAT (32775P/P – 100 g/l spirotetramat)
  • VSM SPIROTETRAMAT (1292P/P – 100 g/l spirotetramat)

zijn het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder toegelaten vanaf 01/04/2024 tot en met 30/04/2024. Het op de markt brengen en het bewaren door derden en het gebruik zijn toegelaten vanaf 01/04/2024 tot en met 29/07/2024.

Voor de middelen

  • MOVENTO (1131P/P – 100 g/l spirotetramat)
  • MOVENTO 100 SC (1361P/P – 100 g/l spirotetramat)

zijn het op de markt brengen en het bewaren door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten. Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn toegelaten vanaf 01/04/2024 tot en met 30/06/2024. Het gebruik is toegelaten vanaf 01/04/2024 tot en met 29/07/2024.

De toelatingen kan u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina