Nieuws - Gewasbescherming

08/10/2019

Volgens de HRIs zijn er in België meer producten met een laag risico en producten die minder gevaarlijk zijn, terwijl er een status quo is voor het gros van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

30/09/2019

De toelating van het middel BONI PROTECT (9915P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

27/09/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van dimethoaat worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

27/09/2019

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van desmedifam worden ingetrokken als gevolg van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

24/09/2019

In 2020 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

23/09/2019

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van imazalil op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

11/09/2019

De nieuwe berekeningswijze voor de jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op het aantal gevarenpictogrammen dat op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel vermeld wordt.

12/08/2019

Het middel PROFUME (9431P/B) is toegelaten voor gebruik tegen gewasbeschadigers (quarantaine-organismen in België of in een ander land) in zeevracht/scheepsladingen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2019 tot en met 29/12/2019.

05/08/2019

We verduidelijken graag bijkomend dat de toelating van de vermelde producten voor gebruik in de teelten warmoes, postelein (consumptie bladeren en/of stengels) en kruidenteelt eveneens werd ingetrokken.

19/07/2019

Vanaf 29 juli 2019 worden een aantal retributies voor aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen verhoogd. Daarnaast wordt de berekeningswijze gewijzigd van de jaarlijkse bijdragen die van toepassing zullen zijn op de hoeveelheden verkocht in 2020 en die dus te betalen zijn in 2021.