Nieuws - Gewasbescherming

05/06/2020

Het middel SHARK is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

05/06/2020

De middelen CARPOVIRUSINE, GRANUPOM en MADEX MAX zijn toegelaten tegen fruitmotje in notelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

04/06/2020

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelten appelbomen, perenbomen en druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

29/05/2020

De vergunning voor parallelhandel INTER ABAMECTINE 18 EC (998P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

28/05/2020

Rond het midden van dit jaar zullen nieuwe, hogere residulimieten van kracht worden voor chloraat, een contaminant die in of op voedingsmiddelen aanwezig kan zijn als gevolg van het gebruik van bepaalde ontsmettingsmiddelen en reinigingswater in de voedingsindustrie. Alle operatoren actief in de voedselketen worden verzocht om de beste praktijken voor ontsmetting toe te passen, opdat de nieuwe limieten zouden worden gerespecteerd.

26/05/2020

Het middel EXIREL (10989P/B) is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in diverse teelten van kleinfruit vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

26/05/2020

Het middel BENEVIA (10762P/B) is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt en tegen wortelvlieg in wortelen en knolselder voor een termijn van 120 dagen vanaf 08/06/2020 tot en met 04/10/2020.

25/05/2020

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevestigt dat de toelatingen van de producten BENTA 480 SL (9982P/B) en BEST (10765P/B) ingetrokken zijn.

25/05/2020

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevestigt dat de toelatingen van de producten PROFCAPTA (10825P/B), SCAB 80 WG (10587P/B) en SHARCAPTA (10826P/B) ingetrokken zijn.

19/05/2020

Op 29 april publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de resultaten van een eerste onderzoek naar het risico voor de consument ten gevolge van mogelijke blootstelling via de voeding aan residuen van verscheidene gewasbeschermingsmiddelen. Op basis van de eerste cumulatieve risicobeoordelingen is er geen reden om bestaande toelatingen aan te passen of de huidige maximale residulimieten voor individuele stoffen te wijzigen.