Nieuws - Gewasbescherming

25/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DANITRON (8377P/B) wordt ingetrokken.

18/09/2018

In 2019 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren in Brussel voor het behalen van een fytolicentie Ps.

12/09/2018

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van fenamidone worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

06/09/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel GRO-STOP FLEXIFOG (10072P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

06/09/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CUADRO (10195P/B) en RIZA (9470P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

04/09/2018

Middelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van avocado’s, mango’s en kiwi’s voor een termijn van 120 dagen vanaf 05/09/2018 tot en met 02/01/2019.

03/09/2018

Het middel VERIMARK 20SC is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 03/09/2018 tot en met 31/12/2018.

31/08/2018

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PROPLANT (1033P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

30/08/2018

Met behulp van de nieuwe folder over de verlenging van de fytolicentie zorgt u ervoor dat uw fytolicentie tijdig kan worden verlengd.

21/08/2018

De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (European Food Safety Authority - EFSA) stelt ieder jaar een verslag op over de residuen van gewasbeschermingsmiddelen in levensmiddelen. Het verslag waarin de resultaten voor het jaar 2016 worden geanalyseerd werd op 25 juli 2018 gepubliceerd.