Nieuws - Gewasbescherming

15/01/2018

Het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel FRUGICO (9382P/B) is vanaf heden niet langer toegestaan in appelbomen (open lucht).

11/01/2018

Er worden twee extra examendagen georganiseerd om een fytolicentie Ps te behalen in 2018.

03/01/2018

Middelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van avocado’s, mango’s en kiwi’s voor een termijn van 120 dagen vanaf 08/01/2018 tot en met 07/05/2018.

15/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 zal de FOD Volksgezondheid instaan voor het boekhoudkundige beheer van het Fonds voor de grondstoffen en de producten. Deze overdracht van bevoegdheden van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid impliceert een wijziging van het rekeningnummer en van de bankgegevens.

11/12/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FOCUS PLUS (8905P/B) in sierbomen en -heesters, in drooggeoogste uien en in soja wordt ingetrokken.

11/12/2017

In 2018 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opnieuw een aantal examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps. Deze examens worden georganiseerd in Brussel.

07/12/2017

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen Pythium in zaaizaden van vlas voor een termijn van 120 dagen, vanaf 11/12/2017 tot en met 09/04/2018.

05/12/2017

Het middel CELEST is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria in zaaizaden van vlas voor een termijn van 120 dagen, vanaf 11/12/2017 tot en met 09/04/2018.

30/11/2017

Het gewasbeschermingsmiddel VINTEC is toegelaten voor gebruik tegen de esca-ziekte in druivelaars vanaf 15/12/2017 tot en met 14/04/2018.

21/11/2017

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van iprodion worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

Pagina's