Nieuws - Gewasbescherming

07/04/2021

Dit jaar werden flufenacet, metazachloor, terbuthylazin en dimethenamid-P geselecteerd als werkzame stoffen om op te volgen en de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen.

31/03/2021

Het middel FORCE 1,5 GR (10911P/B) is toegelaten voor gebruik tegen bonenvlieg en bodeminsecten in drooggeoogste stamslabonen (zonder peul) voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2021 tot en met 29/07/2021.

31/03/2021

De toelating van het middel VALDOR FLEX (9838P/B) wordt ingetrokken.

31/03/2021

De middelen BATAVIA, MOVENTO, MOVENTO 100 SC, SPIROTETRABEL, VSM SPIROTETRAMAT en VSM SPIROTETRAMAT 100 SC zijn toegelaten tegen bladluizen in suiker- en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2021 tot en met 12/08/2021.

30/03/2021

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van fluxapyroxad impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

24/03/2021

De middelen CLOSER en SEQUOIA zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2021 tot en met 12/08/2021.

11/03/2021

Het middel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in kolen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2021 tot en met 29/07/2021.

11/03/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelten appelbomen, perenbomen en druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2021 tot en met 13/07/2021.

10/03/2021

De toelatingshouders worden ervan verwittigd dat er recent een nieuwe versie van het guidance document voor zonale evaluatie en wederzijdse erkenning werd goedgekeurd.

10/03/2021

Op 27 maart 2021 wordt de Europese verordening betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen van kracht. Dit heeft een invloed op de vertrouwelijkheid van gegevens voor toekomstige aanvragen.