Nieuws - Gewasbescherming

26/03/2020

Het gewasbeschermingsmiddel PROPULSE (10245P/B) is toegelaten voor gebruik tegen sclerotiënrot in soja voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2020 tot en met 28/08/2020.

26/03/2020

Door de maatregelen van de coronacrisis werken wij, net zoals de meeste andere Belgen, van thuis uit. Dit betekent dat we enkel elektronisch werken en dat zorgt voor aanpassing.

23/03/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CUADRO 250 EC (10571P/B), DALILA (10058P/B), FORMAX (10467P/B), FURY 100 EW (8476P/B), LUSAN (10696P/B), MILAGRO (10165P/B), MINUET (9636P/B), NIC-IT (10057P/B), PERTUS (10014P/B), PROPOV (10737P/B) en TIFEX (10348P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

18/03/2020

De middelen ATTA-SPIROMAT, MOVENTO, MOVENTO 100 SC, SPIROTETRABEL, VSM SPIROTETRAMAT en VSM SPIROTETRAMAT 100 SC zijn toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2020 tot en met 12/08/2020.

18/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel DIFENOCONABEL (1154P/P) wordt ingetrokken.

18/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel EUROCONAZOL (1082P/P) wordt ingetrokken.

18/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het middel CLOMINATOR 360 CS (1226P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

17/03/2020

De toelatingen van de producten SCAB 80 WG (10587P/B), PROFCAPTA (10825P/B) en SHARCAPTA (10826P/B) zijn geschorst.

04/03/2020

Het middel BENEVIA (10762P/B) is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii, koolvlieg, preivlieg/uienvlieg en trips in diverse teelten vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

03/03/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen BENTA 480 SL (9982P/B) en BEST (10765P/B) werden geschorst op 3 maart 2020. Dit vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.