Nieuws - Gewasbescherming

25/01/2024

De vergunning voor parallelhandel van het middel ATTA-BUCO (1356P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

25/01/2024

De vergunning voor parallelhandel van het middel ATTA-MECTINE (1403P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

22/01/2024

In 2019 werd een charter opgesteld tussen overheid en industrie om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit resulteert nu in concrete emissiereductieplannen voor aclonifen en dimethenamid-P.

18/01/2024

Het uitzaaien van  zaaizaden van stamslabonen (princesse-, snijbonen) behandeld met het middel LUMIDERM tegen bonenvlieg is toegelaten voor een termijn van 120 dagen startend vanaf 15/04/2024 tot en met 12/08/2024.

12/01/2024

De toelating van het middel PANDORE (10316P/B) en de vergunning van het middel ATAFOS 80 WG (1084P/B) worden ingetrokken.

11/01/2024

Vanwege de aanwezigheid van bentazon in oppervlaktewater en grondwater worden bepaalde gebruiken met onmiddellijke ingang ingetrokken. Het behoud van de overblijvende gebruiken is afhankelijk van de verbetering van de situatie in oppervlakte- en grondwater. Om de situatie te verbeteren, zijn de gebruiksvoorwaarden aangescherpt. Deze maatregelen hebben betrekking op alle producten op basis van bentazon.

11/01/2024

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appel- en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2024 tot en met 28/06/2024.

10/01/2024

Het middel RADIA 7882 (8315P/B) is toegelaten tegen ongewenste scheut- en bladvorming in azalea voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2024 tot en met 12/07/2024.

10/01/2024

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van benthiavalicarb worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-vlak.

10/01/2024

De toelating van het middel LENAZAR WP (9250P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.