Nieuws - Gewasbescherming

09/04/2018

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van chloorpyrifos op Europees niveau impliceert de wijziging van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

 

04/04/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen DESTROYER 480 EC (9364P/B), DURSBAN 480 (8195P/B) en PROFOS 480 EC (10340P/B) worden ingetrokken.

04/04/2018

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel SULTAN (1175P/P) wordt ingetrokken.

30/03/2018

Vanaf januari 2019 worden een aantal retributies voor aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen verhoogd. Daarnaast wordt de berekeningswijze gewijzigd van de jaarlijkse bijdragen, en dit vanaf de verkoop van 2019 met dus betaling in 2020.

29/03/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen PENDULUM 2 GR (9942P/B), PENDULUM GARDEN (9973G/B) en STOMP 400 SC (7957P/B) worden niet verlengd.

29/03/2018

Met dit persbericht willen we meer duidelijkheid geven over de terminologie gebruikt voor de behandeling van graangewassen. Naar aanleiding hiervan werd op vraag van de sector een aantal toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid met de zaadproductie van graangewassen.

27/03/2018

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van lambda-cyhalothrin is vanaf heden niet langer toegestaan in warmoes (snijbiet) (onder bescherming) en slasoorten (onder bescherming).

21/03/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CALYPSO SPRAY (10033G/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

15/03/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel BASTA S (8464P/B, 150 g/l glufosinaat) wordt ingetrokken.

12/03/2018

De maximale residulimiet (MRL) voor de werkzame stof fluazifop-P-butyl in wortelen werd herzien. Dit leidt tot een aanpassing van het toegelaten gebruik van FUSILADE MAX in wortelen.

Pagina's