Nieuws - Gewasbescherming

12/05/2021

Een lijst met alle geldige vergunningen voor parallelhandel is vanaf nu beschikbaar en wordt op regelmatige basis bijgewerkt.

11/05/2021

Een aantal middelen zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 02/06/2021 tot en met 29/09/2021.

06/05/2021

Er werden een aantal maatregelen genomen om de vervuiling van oppervlaktewater met diflufenican te vermijden/verminderen in het kader van het charter met de industrie.

04/05/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel BOSPY (1286P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

30/04/2021

De middelen AMIPRID SG, ANTILOP SG, ATTA-SYSTO 20 SG, GAZELLE SG, INSYST, INTER APRID SG, MIPRID, MOSPILAN SG en ORIX 20 SG zijn toegelaten tegen peerluis phylloxera in perenbomen vanaf 01/05/2021 tot en met 30/06/2021.

30/04/2021

De gewasbeschermingsmiddelen CALIGULA (11113P/B), PROPULSE (10245P/B) en RECITAL (11112P/B) zijn toegelaten voor gebruik tegen sclerotiënrot in soja voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2021 tot en met 28/08/2021.

27/04/2021

De vergunning voor parallelhandel van het middel MAGIS (1070P/P) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

22/04/2021

De middelen IMIDAN 40 WG (10621P/B) en VSM FOSMET 40 (1404P/P) zijn toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/05/2021 tot en met 26/08/2021.

21/04/2021

Volgend op de publicatie van Verordening (EU) 2020/1182 (15e ATP-Verordening) werd de CLP-etikettering van een aantal gewasbeschermingsmiddelen gewijzigd.

20/04/2021

De herziening van de maximale residulimieten van terbuthylazine leidt tot wijziging van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.