Vrijwillige intrekking van de toelating van COUPON

05/07/2023

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel COUPON (11062P/B – 480 g/l ethefon) wordt niet verlengd op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/07/2024.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 06/07/2023.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 06/01/2024.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 31/07/2024.

Deel deze pagina