Oplossing van stikstofmeststoffen (EG-meststof) op basis van ammoniumthiosulfaat

04/07/2019

Ammoniumthiosulfaat of ATS ((NH4)2 S2O3) wordt sinds een aantal jaar opgelost om een zwavelhoudende oplossing van stikstofmeststoffen te vervaardigen. Een dergelijke ammoniumthiosulfaatoplossing mag als EG-meststof in de handel worden gebracht onder de typeaanduiding 'oplossing van stikstofmeststoffen' en overeenkomstig bijlage I van Verordening 2003/2003.

Lees meer over de voorwaarden en andere vormen van thiosulfaat.

Deel deze pagina