Nieuwe procedure voor de wederzijdse erkenning van bemestingsproducten

22/04/2020

De procedure van wederzijdse erkenning van bemestingsproducten werd gewijzigd  als gevolg van de publicatie van Verordening (EU) 2019/515 van 19 maart 2019. Deze verordening is van toepassing vanaf 19 april 2020 en leidt tot de intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008.

De belangrijkste wijziging is de verduidelijking dat het in de handel brengen van een product dat onderworpen is aan een voorafgaande machtiging niet toegelaten is alvorens de evaluatie van een eventueel ingediende aanvraag tot machtiging werd afgerond. Dit impliceert dat bemestingsproducten die reeds op de markt zijn en waarvoor er nog geen voorafgaande machtiging is verleend vanaf 19 april 2020 uit de handel genomen moeten worden.

Meer informatie over de nieuwe procedure vindt u hier.

Deel deze pagina