Verduidelijking van de indeling van producten op basis van fosfonaat