Nieuw rekeningnummer voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 13 november tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, moet elke persoon of onderneming die grondstoffen op de Belgische markt wil brengen een retributie of een bijdrage betalen.

Deze bijdrage werd voorheen boekhoudkundig verwerkt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. In april 2017 werd evenwel beslist om het boekhoudkundige beheer van het Fonds voor de grondstoffen en de producten aan de FOD Volksgezondheid over te dragen. Deze overdracht, die geen gevolgen voor de betrokken ondernemingen en personen zal hebben, impliceert dat het rekeningnummer waarop de retributies of bijdragen moeten worden terugbetaald, wijzigt. 

Vanaf 1 januari 2018 is het volgende rekeningnummer van toepassing:

IBAN: BE06 6792 0042 3622
BIC: PCHQ BEBB

Een sticker, met daarop het nieuwe rekeningnummer en de nieuwe bankgegevens, zal op alle facturen worden aangebracht die van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 zullen worden verstuurd.

Deel deze pagina