Ondersteuning aan biopesticiden

Een van de doeltreffende middelen om de risico's te beperken die gepaard gaan met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, is alleen maar minder gevaarlijke producten gebruiken.

Biopesticiden beantwoorden aan deze definitie. Ze vormen een categorie van gewasbeschermingsmiddelen die ten overstaan van de andere producten prioritair worden gebruikt door de professionals die bekommerd zijn om de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Alle informatie over de biopesticiden is hier beschikbaar ›