De fytolicentie

De voorzorgsmaatregelen die worden opgelegd aan elk pesticide maken het in principe mogelijk om het risico op een aanvaardbaar niveau te houden tijdens het gebruik. In de praktijk hangt de naleving van deze maatregelen in de eerste plaats af van de gebruiker van dit pesticide. Controles zetten aan tot de toepassing van deze maatregelen, maar toch is het essentieel om er zich van te vergewissen dat de gebruikers van pesticiden goed geïnformeerd zijn en zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.

Op die manier is de markt van de professionele producten, wat betreft de gewasbeschermingsmiddelen, alleen nog maar toegankelijk voor houders van een kenniscertificaat dat in België fytolicentie wordt genoemd. De invoering van dit certificaat werd gerealiseerd in het kader van de programma's 2005-2012 en 2013-2017 van het federale reductieplan van pesticiden.

Alle informatie over de fytolicentie is hier beschikbaar ›