Splitsing van middelen

In 2012 werd de markt van de gewasbeschermingsmiddelen in België gesplitst in een gamma voor professionelen (96% van de verkoop in 2010) en een gamma voor amateurgebruikers. De producten voor amateurgebruik zijn doorgaans minder gevaarlijk en worden verkocht in een beveiligde verpakking met vulgariserende uitleg. Hieronder is meer gedetailleerde informatie beschikbaar.

Het gebruik van producten voor professionals vergt heel wat kennis met betrekking tot de producten en met betrekking tot de voorzorgsmaatregelen die ermee gepaard gaan. Dit gamma producten is voortaan uitsluitend voorbehouden voor houders van een fytolicentie, die alleen maar wordt afgeleverd aan professionals die blijk geven van voldoende kennis en die regelmatig deelnemen aan opleidingen.

Meer informatie: