Controle van spuittoestellen

De controle van de spuittoestellen die worden gebruikt om de gewasbeschermingsmiddelen (GBM) toe te passen, wordt in België sinds 2000 georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het FAVV. In zijn programma 2013-2017, voorziet het federale reductieplan voor pesticiden verschillende verbeteringen voor deze controles.

  • Keuring van alle spuittoestellen voor gbm voor professioneel gebruik (zie eerste rapport).
  • Vrijstellingen van keuring van bepaalde spuittoestellen voor gbm.
  • Sensibiliseren van professionele gebruikers van gbm.
  • Autocontrole van spuittoestellen voor gbm.
  • Wederzijdse erkenning van de inspecties van de spuittoestellen (voor gbm) met de aangrenzende buurlanden.
  • De aanwezigheid van deflectoren op pneumatische zaaimachines met vacuüm voor zaaigoed dat behandeld wordt met gbm opleggen.