Vermindering van borderline middelen

Het op de markt brengen van producten wordt gelinkt aan de naleving van wetgevingen die een minimum aan veiligheid garanderen voor de menselijke gezondheid en voor het milieu. De wetgevingen hebben betrekking op de producten naargelang van hun specifieke gebruik (detergent, geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddel, biocide) en bij ontstentenis volgens de hoeveelheden die op de markt worden gebracht (REACH). Het gebeurt wel vaker dat producten vallen onder de verschillende wetgevingen. De uitdaging voor de overheden bestaat er dan in om de invoerders of producenten van deze producten te verplichten om de meest aangewezen wetgeving te kiezen en die ook te respecteren.

In het kader van het programma 2013 - 2017 van het federaal plan, werd een arbitragecommissie opgericht.