Pesticiden in je huis of tuin

Het gebruik van pesticiden in de tuin en in huis is bijzonder riskant wegens de continue blootstelling van de bewoners en de aanwezigheid van gevoelige personen zoals kinderen en ouderen. Dit gebruik dient voorbehouden te worden voor situaties waar geen enkel ander geldig alternatief beschikbaar is.

Wanneer de pesticiden worden gebruikt door amateurs, verhoogt een gebrek aan elementaire kennis de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Een gamma van duidelijk minder riskante producten is voorbehouden voor amateurgebruik in België. Het gebruik van deze producten dient evenwel gepaard te gaan met precieze en begrijpelijke informatie, zowel in het verkooppunt, als op het etiket en in de media.

De brochure "Pesticiden in je huis of tuin?", die amateurgebruikers wil informeren over de behandelingsindicaties, de alternatieven en de voorzorgsmaatregelen, werd in 2006 ontwikkeld in het kader van het federale actieplan. Deze brochure werd in 2016 en 2019 bijgewerkt.