Lees het etiket

Het kan maar niet genoeg worden herhaald: "Lees het etiket!".

Uit studies blijkt dat het etiket maar zelden aandachtig wordt gelezen. Dat etiket bevat nochtans alle noodzakelijke informatie voor een veilig gebruik van het pesticide. Een brochure "Lees het etiket", die bedoeld is voor amateurgebruikers van pesticiden, wil dit gedrag bijsturen.