Informatie in het verkooppunt

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door amateurs dient omkaderd te worden door evenwichtige informatie, die ter beschikking moet zijn in het verkooppunt. Deze Europese verplichting is een aanvulling op de twee schikkingen die werden getroffen in België om het risico van niet-professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, met name: de splitsing van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen voor professionelen en voor amateurs; de permanente beschikbaarheid van gecertificeerd advies (fytolicentiehouder NP of P3) op elk verkooppunt.

De informatie in het verkooppunt wordt omkaderd door Richtlijnen en is gebaseerd op een Gids voor evenwichtige informatie uitgewerkt in overleg met de Gewesten in het kader van het NAPAN. De distributeurs dienen te beschikken over erkende communicatiemiddelen die goed zichtbaar zijn op de plaats waar de gewasbeschermingsmiddelen.