Communicatie over bijen

De achteruitgang van honingbijen en de drastische verkleining van de populaties wilde bijen hebben vanzelfsprekend, onder meer, te maken met pesticiden. Via de invoering van reglementaire maatregelen, overleg met de permanente partijen, de financiering van onderzoeken en de organisatie van de opvolging van de blootstelling van bijen waakt de federale overheid er voortdurend over om de impact van de producten op bijen te verhinderen of te beperken.

De federale overheidsdiensten krijgen regelmatig vragen over die voorzorgsmaatregelen, en om die reden is in het federaal reductieprogramma van gewasbeschermingsmiddelen voorzien om proactief over het thema te communiceren. Persberichten over dit onderwerp zijn hier beschikbaar.