Spuitnevels

Bij het verspuiten van de producten, waait de op deze manier ontstane nevel mee met de wind. Dit is een van de belangrijkste bronnen van milieuvervuiling. De gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verantwoordelijk voor deze drift en dienen alle mogelijke maatregelen te treffen om dit te vermijden.

De sensibiliseringsbrochure "Maatregelen ter beperking van de verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen" werd in 2005 gerealiseerd. Ze werd sindsdien geactualiseerd met de brochure 'Bescherming van het oppervlaktewater bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen'.