Themagroepen

Om de algemene doelstelling van het federale reductieplan voor pesticiden te verfijnen, werden van 2006 tot 2008 15 themagroepen georganiseerd. In deze groepen zaten ongeveer 300 mensen afkomstig van allerlei organismen uit professionele, verenigings- en wetenschappelijke middens die gespecialiseerd zijn in de volgende domeinen: groenteteelt in vollegrond, verschillende teelten (graslanden, braaklanden,…), kasgroenten, graangewassen, rodenticiden, aardappelen, mais, fruitteelt, klein fruit in kassen, bieten, houtbeschermingsproducten, sierteelten, totaalherbiciden en afgeleiden, insecticiden in het huishouden, en tuinieren voor amateurs.

De werkzaamheden van de themagroepen hebben geleid tot 160 voorstellen van maatregelen die erop gericht zijn om het risico te beperken omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze voorstellen van maatregelen werden sinds 2007 overgenomen in het federale reductieplan voor pesticiden (Actualisaties van het programma 2005-2012 en Programma 2013-2017).

Beschikbare documenten: