Bescherming van de bijen

Op initiatief van minister R. Demotte werd een Werkgroep Bijen opgericht; deze kwam 7 keer samen in 2006 en 2 keer in 2007. Deze werkgroep bestond uit de bevoegde overheden waaronder met name dierenartsen en specialisten belast met de evaluatie van de risico's in verband met het gebruik van pesticiden in de landbouw, uit vertegenwoordigers van de bijensector, de sector van de gewasbeschermingsmiddelen en milieuorganisaties alsook uit specialisten in de bijenteelt uit universitaire middens.

In 2010 kwam een nieuwe groep, uitsluitend samengesteld uit experten uit de federale administratie en onafhankelijke deskundigen, samen op initiatief van het PRPB om de administratie op de hoogte brengen van de wetenschappelijke ontwikkelingen aangaande de onderwerpen die betrekking hebben op de bijen en de gewasbeschermingsmiddelen. Deze groep kwam maar 2 keer samen in 2010 en 2011 om de balans op te maken van de wetenschappelijke actualiteit. Deze groep werd vervolgens geraadpleegd via e-mail naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke publicaties.

In 2012 en 2013 werd deze groep ingezet voor de begeleiding van de studie over het nieuwe richtsnoer van het EFSA met betrekking tot de evaluatie van de risico's voor bijen en andere bestuivers.

Beschikbaar document: