Openbare raadplegingen

Sinds 2006 moet het ontwerp van federaal reductieplan voor pesticiden (wet van 13 februari 2006) het voorwerp zijn van een openbare raadpleging voorafgaand aan de goedkeuring ervan. Elke burger heeft dus een mogelijkheid om commentaar te leveren op de voorgestelde maatregelen. Het project wordt vervolgens gewijzigd, waarna het wordt goedgekeurd in de Ministerraad. Het federale reductieplan voor pesticiden 2013-2017 was in 2012 het voorwerp van een openbare raadpleging. Deze raadpleging kon echter niet worden gecoördineerd met die van de Gewesten.

In 2017 zijn de overheden erin geslaagd om aan het publiek één enkel voorontwerp van NAPAN voor te stellen voor de 4 beleidsniveaus. Het publiek werd dus verzocht om zijn advies te formuleren over het programma 2018-2022 van het door de NTF gecoördineerde NAPAN via napan18-22.be.

Beschikbare documenten: