Openbare raadplegingen

Sinds 2006 moet het ontwerp van federaal reductieplan voor pesticiden (wet van 13 februari 2006) het voorwerp zijn van een openbare raadpleging voorafgaand aan de goedkeuring ervan. Elke burger heeft dus een mogelijkheid om commentaar te leveren op de voorgestelde maatregelen. Het ontwerp wordt vervolgens gewijzigd, waarna het wordt goedgekeurd in de Ministerraad.

Sinds 2017 wordt de raadpleging gezamenlijk georganiseerd voor het federale programma en de gewestelijke programma’s. De openbare raadpleging over de ontwerpprogramma’s voor 2023-2027 vond plaats van 17 januari tot en met 20 maart 2022.

Beschikbare documenten van de vorige raadplegingen: