NAPAN Task force

Door de realisatie van het NAPAN diende ook een comité ingericht te worden voor de coördinatie van de gewestelijke en federale programma's in België. Dit comité, de 'NAPAN Task Force' (NTF) geheten, werd in 2010 opgericht door het Overlegcomité. Sinds de start van dit comité krijgt de federale overheid het voorzitterschap en het secretariaat van de NTF toegewezen. Het vicevoorzitterschap wordt toevertrouwd aan een gewestelijke autoriteit.

De NTF buigt zich over de volgende onderwerpen:

Beschikbare documenten: