Doeltreffendheid van de controles

Een van de opdrachten van de NAPAN Task Force (NTF) is het verbeteren van de doeltreffendheid van de controles met betrekking tot het op de markt brengen, de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit zijn de thema's die tot nog toe werden aangesneden:

  • Controle van de zones zonder gewasbeschermingsmiddelen langs wateroppervlakken. De NTF stelde de verantwoordelijke autoriteiten voor om de mogelijkheden te evalueren voor de verbetering van de controle op de naleving van de zones zonder pesticiden langs wateroppervlakken door de federale overheden naar product, en door de gewestelijke overheden naar geografische plaats. In juni 2015 zijn de verantwoordelijke overheden het niet eens geraakt over het voorstel.
  • Controle op de houders van de fytolicentie. De NTF overweegt om een lijst op te stellen met inbreuken op de goede fytosanitaire praktijken die dan aanleiding zouden geven tot sancties (schorsing, terugtrekking) voor de houders van een fytolicentie.
  • De doeltreffendheid van de risicobeperkende maatregelen (RBM). In overleg met de betrokken partijen worden de federale en gewestelijke RBM in detail herzien om de implementatie ervan te garanderen.