Adviesraad

Reeds toen de eerste initiatieven werden genomen met het oog op de uitwerking van het eerste programma voor reductie van pesticiden in 2004, werden de betrokken partijen en de gewestelijke overheden opgeroepen om het federale reductieplan voor pesticiden te voorzien van hun adviezen. In deze adviesraad stellen de overheden hun projecten en realisaties voor om daar de commentaren en suggesties van te verzamelen van de betrokken partijen.

Vertrekkende van een informele groep, werd eerst een Stuurcomité gevormd, dat vervolgens werd vervangen door een Adviesraad van het FRPP. De toepassing, in 2012, van de Europese richtlijn voor een duurzaam gebruik van pesticiden, heeft geleid tot de creatie van het nationaal reductieplan voor pesticiden (NAPAN). De Adviesraad van het FRPP fungeerde tot in 2015 als vertegenwoordiger van de betrokken partijen; daarna werd de raad verruimd en vervangen door de Adviesraad van het NAPAN.