NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National)

Het NAPAN vormt de gecoördineerde geheel van de plannen betreffende pesticiden in België. De coördinatie van het NAPAN wordt door het NAPAN Task Force verzekerd.

Op de website van het NAPAN zijn de programma’s, het rapport en de publieksenquête terug te vinden.