Rapport 2013-2017 van het NAPAN

Het rapport 2013-2017 van het NAPAN bevat de resultaten van het programma uitgevoerd door de federale en regionale overheden. Het rapport werd bezorgd aan de Europese Commissie en aan de Lidstaten van de Europese Unie.

Dit rapport is hier beschikbaar in het Engels in een samengevatte vorm en in de verschillende landstalen (NL, FR, DE) in een meer gedetailleerde vorm.