Evenwichtige informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor amateurs

Nationale bepalingen

Referentiedocument voor de evenwichtige informatie die moet worden verspreid in de winkels

Elke mededeling met algemene informatie over de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor gezondheid en milieu moet gebaseerd zijn op de ‘Praktische gids over een goed gebruik van pesticiden en over alternatieven’.

Verplichtingen van distributeurs

Op dit moment moeten de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik het volgende afficheren:

 1. De poster ‘Alternatieve bestrijdingsmiddelen van ongewenste planten en dieren in de tuin’ waarop de alternatieven die beschikbaar zijn in de winkel aangegeven zijn, of de getrouwe weergave van de inhoud van deze poster in een aangepaste lay-out.
 2. De poster ‘Aanbevelingen voor een doordachte bestrijding –NTF versie’ of de poster ‘Aanbevelingen voor een doordachte bestrijding –Phytofar & Comeos versie’.
 3. Naargelang het gewest:

Bij verkoop via internet geven de distributeurs toegang tot die informatie via het volgende goed zichtbare logo (zie hieronder) op elke pagina waarop het product verschijnt. Dat logo wordt vergezeld van de tekst: “Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid!

Logo 'Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid!'

Vanaf 1st April 2022

De distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel moeten het volgende afficheren gebruiken:

 1. De poster "Risicobeheer in de tuin".
 2. Tenminste één van de drie posters over alternatieven voor pesticiden:
  1. alternatieven voor herbiciden
  2. alternatieven voor insecticiden
  3. alternatieven voor fungiciden
 3. Naargelang het gewest:

Bij verkoop via internet geven de distributeurs toegang tot die informatie via het volgende goed zichtbare logo (zie hieronder) op elke pagina waarop het product verschijnt. Dat logo wordt vergezeld van de tekst: “Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid!

Bijkomende informatie

Contacteer ons per e-mail.