Evenwichtige informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor amateurs

Nationale bepalingen

Referentiedocument voor de evenwichtige informatie die moet worden verspreid in de winkels

Elke mededeling met algemene informatie over de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor gezondheid en milieu moet gebaseerd zijn op de ‘Praktische gids over een goed gebruik van pesticiden en over alternatieven’.

Verplichtingen van distributeurs (sinds 01/04/2022)

De distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik moeten het volgende afficheren:

 1. De poster "Risicobeheer in de tuin" en tenminste één van de drie posters* over alternatieven voor pesticiden:
  1. alternatieven voor herbiciden
  2. alternatieven voor insecticiden
  3. alternatieven voor fungiciden
   *Voor BRICO zijn de drie posters vervangen door op 16-11-2022 goedgekeurde affiche.
 2. Naargelang het gewest:

Bij verkoop via internet geven de distributeurs toegang tot die informatie via het volgende goed zichtbare logo (zie hieronder) op elke pagina waarop het product verschijnt. Dat logo wordt vergezeld van de tekst: “Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid!”.

Logo 'Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid!'

Concreet

De posters zijn ontworpen voor ten minste A3-formaat. Het is raadzaam ze in kleur te drukken om ze aantrekkelijker te maken. Ook oudere affiches kunnen worden opgehangen, maar dit is geen vereiste.

Bijkomende informatie

Contacteer ons per e-mail.