Programma 2023-2027 van het NAPAN

Laatste update: 03/04/2024

Dit programma heeft tot doel de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren.

In België zijn de federale, regionale en communautaire overheden, elk voor hun eigen bevoegdheden, verantwoordelijk voor de implementatie van het NAPAN aan de hand van opeenvolgende vijfjarenprogramma’s.

Via de volgende links vindt u meer informatie over de vier onderdelen van het NAPAN: