Programma 2018-2022 van het NAPAN

Het programma 2018-2022 van het NAPAN omvat 176 acties die over het geheel genomen erop gericht zijn om het risico gekoppeld aan de gewasbescherming door middel van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Elke actie omvat een doelstelling en een succesindicator.

Het programma is een voortzetting van de programma’s die al meer dan 20 jaar worden uitgewerkt door verschillende beleidsniveaus in België. De acties maken het ook mogelijk tegemoet te komen aan de Europese verplichtingen in het kader van de Richtlijn 2009/128 EG voor een duurzaam gebruik van pesticiden.

Het volledige programma 2018-2022 kan hier worden gedownload in het Engels. De toegang tot de Nederlandse, Franse of Duitse versie van de regionale of federale onderdelen van het programma wordt toegelicht in de inleiding in dit document.

Het tussentijdse verslag (NL/FR/EN/DE) van het programma voor 2018-2022 kan u hier downloaden.

Resultaten

De resultaten van het NAPAN programma 2018-2022 kan u hier bekijken: