Openbaar onderzoek over het programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN)

Van 17 januari 2022 tot en met 20 maart 2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu samen met het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerpprogramma van het NAPAN voor de periode 2023-2027.

Dit programma heeft tot doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren.

In België zijn de federale, regionale en communautaire overheden, elk voor hun eigen bevoegdheden, verantwoordelijk voor de implementatie van het NAPAN aan de hand van opeenvolgende vijfjarenprogramma’s.

Het NAPAN omvat:

  • het Federaal Reductieplan voor Gewasbeschermingsmiddelen
  • het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik
  • het Waals Programma voor de Reductie van Pesticiden

Het federale programma 2023-2027

Hieronder kan u een pdf-versie downloaden van het ontwerpprogramma voor 2023-2027 van het Federaal Reductieplan voor Gewasbeschermingsmiddelen (FRPG):

Het NAPAN programma 2023-2027

Op het online platform napan.mijnopinie.belgium.be vindt u een pdf-versie van het volledige NAPAN ontwerpprogramma voor de periode 2023-2027. Hierin zijn naast de acties uit het federale programma ook alle gewestelijke acties opgenomen.

Goedkeuringsproces

Het openbaar onderzoek vond plaats van 17 januari tot en met 20 maart 2022. Aan de hand van de ontvangen reacties hebben de bevoegde overheidsdiensten het programma geëvalueerd en aangepast, in overleg met de belanghebbende partijen en de betrokken kabinetten.

Op deze pagina zal een rapport worden gepubliceerd, waarin de ontvangen opmerkingen worden beantwoord en de daaruit volgende aanpassingen aan het programma worden toegelicht.

De goedkeuringsprocedure van het NAPAN programma voor 2023-2027 is momenteel lopende. Het programma zal op Fytoweb worden gepubliceerd zodra het officieel is goedgekeurd.