Onze dienst

De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). Ze bevat 4 secties:

 1. Gewasbescherming
 2. Fytolicentie
 3. Bemestingsproducten
 4. Reductieplan

Hier vindt u onze contactgegevens en organigram.

Onze taken

We staan in voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in België.

We zijn bevoegd voor:

 • het afleveren van toelatingen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen,
 • het afleveren van toelatingen voor het op de markt brengen van toevoegingsstoffen,
 • het afleveren van toelatingen voor het gebruiken en verkopen van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (fytolicentie),
 • het beoordelen van en rapporteren over dossiers voor werkzame stoffen als rapporterende lidstaat in opdracht van de Europese Commissie,
 • het opstellen van maximale residulimieten voor gewasbeschermingsmiddelen in eetwaren,
 • het afleveren van toelatingen voor het op de markt brengen van bemestingsproducten en bodemverbeterende middelen,
 • de praktische organisatie van de Raad van het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de Producten,
 • het opstellen en uitvoeren van het programma voor de reductie van pesticiden

Voor andere, gerelateerde diensten en links kan u onze pagina met nuttige links raadplegen.