Organigram

Maarten Trybou (diensthoofd): maarten.trybou@health.fgov.be
Algemeen: fytoweb@health.fgov.be

Gewasbeschermingsmiddelen

Cel toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Olivier Guelton (celhoofd): olivier.guelton@health.fgov.be

Algemene vragen over zonale aanvragen: zonal.applications@health.fgov.be.
Algemene vragen over vernieuwingen: renewal@health.fgov.be.
Vragen over parallelhandel: paralleltrade@health.fgov.be.

Cel omkadering en valorisatie van toelatingen

Anneke De Cock (celhoofd): anneke.decock@health.fgov.be

Cel analyse en werkzaamheid

Cindy De Kinder (celhoofd): cindy.dekinder@health.fgov.be

Cel effecten op het leefmilieu

Maarten Derudder (celhoofd): maarten.derudder@health.fgov.be

Cel residuen en toxicologie

Wim Hooghe (celhoofd): wim.hooghe@health.fgov.be

Evaluatie werkzame stoffen

Philippe Castelain: philippe.castelain@health.fgov.be

Vragen over equivalentie van werkzame stoffen: equivalence@health.fgov.be.

Meststoffen

Reductieplan