Financiering

De wetenschappelijke studies die worden ingediend in het gewasbeschermingsdossier moeten ons voldoende informeren over de effecten (werkzaamheid en schadelijkheid) van het product in kwestie. Deze studies worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria in opdracht van (en dus gefinancierd door) de bedrijven die de producten op de markt willen brengen. Over de hele wereld en voor alle types producten werd gekozen voor een systeem waarbij de producent zelf de nodige studies uitvoert, omdat het niet werkbaar zou zijn als de bevoegde administraties dit op zich zouden moeten nemen. Niet alleen vergt het heel wat kennis en inzicht in de noden van de sector om prioriteiten te kunnen bepalen, daarnaast zou het ook een onverantwoorde werklast met zich meebrengen voor de overheid. De producent is het best geplaatst om in te schatten welke studies er nodig zijn om toelating te bekomen, naast de verkennende studies die voldoende garanties geven over de werking, het nut en de marktvraag van het betrokken product.

Voor de evaluatie van de studies en het behandelen van de aanvraag wordt een retributie aangerekend aan de aanvrager (het bedrijf), zowel als een bijdrage op de jaarlijks verkochte hoeveelheden. Omdat het uiteindelijk de producent is die de winsten boekt, zou het niet gerechtvaardigd zijn de belastingbetaler te laten betalen voor de evaluatiekosten. De aanvragende bedrijven financieren dus de door de overheid uitgevoerde evaluatie van de studies. Hoe meer studies er worden ingediend, hoe groter de werklast voor de administratie en hoe groter het bedrag dat moet worden betaald bij de aanvraag. Bijkomend, moet er op jaarbasis een bedrag worden betaald in functie van het verkochte volume en de schadelijkheid van het product.

Om een directe link tussen de aanvragers en de evaluerende overheid te vermijden, maar toch de middelen te kunnen aanwenden voor eigen gebruik, worden de ontvangen bedragen (retributie en bedrag op jaarbasis) gestort in een apart fonds dat wij beheren. De Raad voor het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de Producten is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bevoegde administraties en van de bijdragende sectoren. Samen beslissen zij waar de middelen voor worden ingezet, in een systeem van gezamenlijk beheer, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijke financiering zoals geregeld bij wet.