Bemestingsproducten

Hieronder vallen alle kunstmeststoffen en organische meststoffen maar ook bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, potgrond, slib van waterzuiveringsstations of andere overschotten die gevaloriseerd kunnen worden in de landbouw. Ook biostimulanten voor planten horen erbij. 

Een meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat, zuiveringsslib of aanverwant product kan in België pas in de handel gebracht worden ofwel als het voldoet aan de vereisten van de positieve lijst, ofwel na het verkrijgen van een toelating voor het op de markt brengen. De positieve lijst beschrijft de toegalaten producten en ligt vast op EU-niveau. Voor alles wat op EU-vlak niet is goedgekeurd, moet een nationale toelating (ontheffing) worden gevraagd.

Wat doen wij?

Wij evalueren de meerwaarde van de bemestingsproducten voor de landbouw zowel als de effecten op de volksgezondheid en de gewassen.

De gewesten zijn verantwoordelijk voor de recyclage van landbouwafval en de bescherming van het leefmilieu.