Fytolicentie

Elke professionele gebruiker en verkoper van gewasbeschermingsmiddelen moet beschikken over een vergunning, de zogenaamde fytolicentie. De fytolicentie is geldig voor vijf jaar en wordt enkel verlengd indien de houder voldoende opleidingen volgt om zijn of haar kennis inzake het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op peil te houden.

Particulieren kunnen ook gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en hebben hiervoor geen fytolicentie nodig. De middelen toegestaan voor particulier gebruik zijn namelijk aangepast, bijvoorbeeld in een lagere concentratie of een minder schadelijk werkzame stof.

Wat doen wij?

Wij staan in voor het verlenen van deze licenties.