Federaal Reductieplan van Gewasbeschermingsmiddelen

Voor het geheel van de gewasbeschermingsmiddelen die toegelaten zijn ontwikkelen we bijkomende algemene maatregelen om de mogelijke risico’s nog verder te beperken. We ontwikkelen daartoe het Federaal Plan voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en coördineren het nationaal actieplan voor pesticiden (NAPAN).

Wat doen wij?

In het kader van het reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen voeren wij bijkomende projecten uit om de risico’s als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Daarnaast  sensibiliseren we ook de burgers.