Puntvervuiling bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Enkele druppels van een gewasbeschermingsmiddel die worden gemorst tijdens de manipulatie ervan, kunnen de verontreiniging teweegbrengen van een waterloop over meerdere kilometers.

Na raadpleging van verschillende actoren, blijkt dat de 4 aspecten die voor problemen zorgen, zijn:

  • het afsluitlipje dat de operator moet verwijderen voor hij het product een eerste keer kan gaan gebruiken;
  • het onregelmatig uitgieten van het product uit de bidon, waarbij spatten ontstaan;
  • poederdeeltjes die uit de verpakkingen vliegen;
  • het risico op verwarring van producten die kan leiden tot een verkeerd gebruik.

Projet Fed. 2.8.1 van programma 2018-2022 beoogt uitdrukkelijk de risico’s op verwarring tussen producten te verminderen door een nieuwe etikettering.

Beschikbare documenten: