Communicatiestrategieën

Aan de hand van een studie die bij het OIVO werd besteld in 2007, hebben de federale overheden vier sleutelelementen geïdentificeerd voor een succesvolle en doeltreffende communicatie inzake risicobeheer:

  1. Afstappen van het simplistische concept van wat 'goed' of 'slecht' is.
  2. De gevolgen illustreren van de keuzes die worden gemaakt bij de aankoop of de productie van consumptiegoederen.
  3. Het bevorderen van alternatieven voor pesticiden en van consumptiegoederen die dankzij deze alternatieven worden geproduceerd.
  4. De gebruiksmethodes correct uitleggen wanneer het gebruik van pesticiden noodzakelijk is.

Het verslag van de studie is hierna beschikbaar.