Gewasbeschermingsmiddelenindicatoren

Het beheer van de risico's die in verband gebracht kunnen worden met gewasbeschermingsmiddelen, is in hoofdzaak gebaseerd op het gebruik van indicatoren waarmee hun niveau kan worden gesitueerd alsook de evolutie van hun specifieke parameters. Deze indicatoren hebben doorgaans betrekking op het nut van gewasbeschermingsmiddelen, hun gebruik, hun verspreiding, hun reële of mogelijke impact of op de doeltreffendheid van de toegepaste beheermaatregelen. Deze parameters worden voortdurend berekend en verzameld in een boordtabel.

Sommige indicatoren, zoals de impactindicatoren, zijn bijzonder complex en dienen gepaard te gaan met studies voorafgaand aan hun gebruik. Zo werd tijdens het reductieprogramma 2005-2012, de PRIBEL-indicator (Pesticide Risk Indicator for Belgium) getest door de universiteiten van Gent en Leuven. De resultaten van deze studie werden besproken tijdens een conferentie die in 2008 werd georganiseerd.

Beschikbare documenten: