Chronische intoxicatie

Verschillende chronische aandoeningen zoals bepaalde kankers, de ziekte van Parkinson en bepaalde endocriene stoornissen worden vaak aangehaald als zijnde het resultaat van het gebruik van pesticiden. De van kracht zijnde wetgeving bepaalt dat producten van de markt moeten worden gehaald wanneer er voldoende bewijs bestaat van deze relaties. In wezen verhindert deze wetgeving daadwerkelijk het op de markt brengen van producten die dergelijke risico's inhouden.

Maar geleidelijk aan duiken nieuwe risico's op met de verdere ontwikkeling van de wetenschap; het is daarom van het grootste belang om een bewakingssysteem te installeren om deze nieuwe risico's zo snel mogelijk te beheren. Een dergelijk systeem zou ook minstens op internationaal niveau actief moeten zijn. Het is dan ook in deze optiek dat de federale overheden, in het kader van het programma 2013-2017, een actie zijn gestart die moet kunnen leiden tot het uitwerken van een coherent en doeltreffend actieplan.