Producenten, herverpakkers, transporteurs en stockeerders voor derden vrijgesteld van fytolicentie

12/08/2022

Door een wijziging van de wetgeving werd als ongewenst neveneffect bekomen dat bedrijven ook over een fytolicentie zouden moeten beschikken als ze louter en alleen gewasbeschermingsmiddelen produceren, herverpakken, vervoeren of opslaan ten behoeve van derden. Dit gebeurt in opdracht van de eigenaar van de middelen zoals de fabrikant of toelatingshouder.

Als deze bedrijven niet de eigenaar van de gewasbeschermingsmiddelen zijn, worden zij ontslagen van de noodzaak om een fytolicentie te hebben. Zij dienen wel nog steeds te beschikken over een geschikt opslaglokaal dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen.

De wetgeving zal nog worden aangepast om dat te verduidelijken. Deze beslissing gaat dus nog een stap verder dan wat eerder werd gecommuniceerd op 24/02/2022.

 

Deel deze pagina