Transporteurs en stockeerders vrijgesteld van fytolicentie

Lees dit bericht voor meer informatie.

Door een wijziging van de wetgeving werd als ongewenst neveneffect bekomen dat ook bedrijven die louter en alleen gewasbeschermingsmiddelen invoeren, uitvoeren, vervoeren of opslaan ten behoeve van derden, ook over een fytolicentie zouden moeten beschikken. Dit gebeurt meestal in opdracht van de fabrikant of toelatingshouder.

Omdat het hier niet het op de markt brengen in eigenlijke zin betreft, worden deze bedrijven ontslagen van de noodzaak om een fytolicentie te hebben. Zij dienen wel nog steeds te beschikken over een geschikt opslaglokaal dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen.

De wetgeving zal nog worden aangepast om dat te verduidelijken.

Deel deze pagina